Διαγωνισμός

47839 ΛΥΧΝΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ZEISS ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Τίτλος - Περιγραφή:
47839 ΛΥΧΝΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ZEISS ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Φορέας:
Κοργιαλένειο - Μπενάκειο Νοσοκομείο
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
04/08/2022 12:15
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
04/08/2022 12:15
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
09/08/2022 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Κοργιαλένειο - Μπενάκειο Νοσοκομείο
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
17472
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Παρατηρήσεις

Αφορά προμηθευτές των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την επικαιροποίηση των κωδικών ΕΚΑΠΤΥ/ΕΟΦ των προϊόντων σας.

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΚΑΠΤΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!! SOS  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛ.2132068766

 

Υπό Προμήθεια Είδη