Αρχική Σελίδα Διαγωνισμών

Ενεργοί Διαγωνισμοί

Ολοκληρωμένοι Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
44900, 44903, 44905 ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ 16552 20/05/2022 11:05 20/05/2022 13:30
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ (3878) 16542 20/05/2022 07:54 20/05/2022 12:26
125ΒK(44999)/ 126ΒΚ/(44998) ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ DDDR - ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ--ΔΙΑΦΛΕΒΙΟΙ 16539 19/05/2022 13:59 20/05/2022 12:00
124BK(45002) ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ DDDR MRI - ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ( ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -ΠΑΘΗΤΙΚΟ)-ΔΙΑΦΛΕΒΙΟΙ 16538 19/05/2022 13:48 20/05/2022 12:00
123BK(45004) ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ VVIR - ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ-ΔΙΑΦΛΕΒΙΟΙ 16537 19/05/2022 13:45 20/05/2022 12:00
122BK(45001) ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ DDDR MRI - ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ-ΔΙΑΦΛΕΒΙΟΙ 16535 19/05/2022 13:45 20/05/2022 12:00
121BK(4500) ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ DDDR- HLEKTRODIA( ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ-ΠΑΘΗΤΙΚΗ)-ΔΙΑΦΛΕΒΙΟΙ 16533 19/05/2022 13:40 20/05/2022 12:00
43702 ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (1LT) 16523 19/05/2022 09:20 20/05/2022 14:30
45018 ΘΗΚΑΡΙ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ 6FR ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΜΕ ΜΑΝΙΚΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 16520 18/05/2022 14:30 19/05/2022 14:00
120BK/58-22(45006) AΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ DDDR 16519 18/05/2022 13:40 19/05/2022 11:00
Δείτε όλους τους ολοκληρωμένους διαγωνισμούς >