Διαγωνισμός

48469 ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ, ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ

Τίτλος - Περιγραφή:
48469 ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ, ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ
Φορέας:
Κοργιαλένειο - Μπενάκειο Νοσοκομείο
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
03/08/2022 10:20
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
03/08/2022 10:20
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
04/08/2022 10:30
Τόπος Διενέργειας:
Κοργιαλένειο - Μπενάκειο Νοσοκομείο
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
17451
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΓΟΒ ΝΟΣ. ΤΜΗΜΑ

Παρατηρήσεις

Αφορά προμηθευτές των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την επικαιροποίηση των κωδικών ΕΚΑΠΤΥ/ΕΟΦ των προϊόντων σας.

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΚΑΠΤΥ/ΕΟΦ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!! ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ.

 

Υπό Προμήθεια Είδη