Διαγωνισμός

39223 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ CM300

Τίτλος - Περιγραφή:
39223 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ CM300
Φορέας:
Κοργιαλένειο - Μπενάκειο Νοσοκομείο
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
13/01/2022 11:45
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
13/01/2022 11:45
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
14/01/2022 13:00
Τόπος Διενέργειας:
Κοργιαλένειο - Μπενάκειο Νοσοκομείο
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
14977
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Παρατηρήσεις

Αφορά προμηθευτές των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την επικαιροποίηση των κωδικών ΕΚΑΠΤΥ/ΕΟΦ των προϊόντων σας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ  ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΚΑΠΤΥ/ΕΟΦ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ !!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΟ 2132068726 & 2132068749 ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΠΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Υπό Προμήθεια Είδη