Διαγωνισμός

67236 ΦΙΛΤΡΑ LOW FLUX B2.7 ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΓΕΛΗ ΤΥΠΟΥ REXBRANE ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 2.1 m2 & ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΝΙΚΚΙΣΟ

Τίτλος - Περιγραφή:
67236 ΦΙΛΤΡΑ LOW FLUX B2.7 ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΓΕΛΗ ΤΥΠΟΥ REXBRANE ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 2.1 m2 & ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΝΙΚΚΙΣΟ
Φορέας:
Κοργιαλένειο - Μπενάκειο Νοσοκομείο
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
06/06/2024 11:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
06/06/2024 11:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
10/06/2024 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Κοργιαλένειο - Μπενάκειο Νοσοκομείο
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
26708
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΝΕΦΡΟΣ

Παρατηρήσεις

Αφορά προμηθευτές των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την επικαιροποίηση των κωδικών ΕΚΑΠΤΥ/ΕΟΦ των προϊόντων σας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ  ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΚΑΠΤΥ/ΕΟΦ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ !!

 

 

Υπό Προμήθεια Είδη