Διαγωνισμός

48339 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ ΠΕΡΙΠΑΡΣΗΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ-ΕΝΤΕΡΟΥ Μ.ΧΡ.

Τίτλος - Περιγραφή:
48339 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ ΠΕΡΙΠΑΡΣΗΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ-ΕΝΤΕΡΟΥ Μ.ΧΡ.
Φορέας:
Κοργιαλένειο - Μπενάκειο Νοσοκομείο
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
03/08/2022 13:40
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
03/08/2022 13:40
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
05/08/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Κοργιαλένειο - Μπενάκειο Νοσοκομείο
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
17459
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Παρατηρήσεις

Αφορά προμηθευτές των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την επικαιροποίηση των κωδικών ΕΚΑΠΤΥ/ΕΟΦ των προϊόντων σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ. ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ.  

 

Υπό Προμήθεια Είδη