Διαγωνισμός

12AK/9(39153), 13AK/10(39154),14AK/11(39155) ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ DDDR-ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ-ΔΙΑΦΛΕΒΙΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
12AK/9(39153), 13AK/10(39154),14AK/11(39155) ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ DDDR-ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ-ΔΙΑΦΛΕΒΙΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ
Φορέας:
Κοργιαλένειο - Μπενάκειο Νοσοκομείο
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
13/01/2022 09:58
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
13/01/2022 09:58
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
14/01/2022 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Κοργιαλένειο - Μπενάκειο Νοσοκομείο
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
14964
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
Α' ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Παρατηρήσεις

Αφορά προμηθευτές των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την επικαιροποίηση των κωδικών ΕΚΑΠΤΥ/ΕΟΦ των προϊόντων σας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ  ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΚΑΠΤΥ/ΕΟΦ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ !!

 

 

Υπό Προμήθεια Είδη